You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

İş Sağlığı, Emniyet ve Çevre


Kazaları önlemek için, emniyet alanını sistemli bir şekilde yönetiyor ve insanlar için anlaması ve uygulaması daha kolay ve net kurallar içinde çalışıyoruz.

Operasyonel açıdan Ana Dağıtım Şirketlerimizin kontrolündeki tüm şirketler ve ortaklıklar gibi emniyetle ilgili konuların yönetiminde, Sağlık, Emniyet, Güvenlik (HSSE) ve Sosyal Performans (SP) Politikası ve Taahhüdlerini temel almaktayız. Bu politikalar kişisel emniyet, yol emniyeti ve işlem emniyeti gibi konuları kapsayan bir dizi zorunlu kılavuzla şirketimiz içinde desteklenmektedir.

Yasa, yönetmelikler ve politikalara uygunluğa odaklanarak ve güvenli olmayan davranışlara yol açabilecek kültürel sorunları çözümleyerek çalışanlarımızın ve müşterilerimizin emniyetini bayisi olduğumuz Ana Dağıtım Şirketlerinin desteği ve önderliğinde güvence altına alıyoruz. 2007 yılında Shell’in başlattığı Hedef Sıfır programına katılımımız, sıfır can kaybı ve sıfır önemli kaza ile çalışabileceğimiz yönündeki inancımızı ifade etmektedir.

Çalışanlarımız arasında emniyet liderliği becerileri geliştiriyor, başarılı performansları ödüllendiriyor ve kurallara uyulup uyulmadığını daha iyi kontrol edebiliyoruz.

İstasyonlarımızda bağlı bulunduğumuz Ana Dağıtım Şirketleri tarafından belirlenmiş ve onaylanmış müteahhitlerce personel eğitimi, tank temizliği, elektrik bakımı vb. işeler rutin yapılmaktadır.

Shell tarafından belirlenmiş Hayat Kurtaran Kurallarımız, ciddi yararlanma veya ölümleri engellemek için çalışanlarımız neleri bilmesi ve neleri yapması gerektiğinin (örneğin emniyet kemeri takma veya risk disiplin cezaları) altını çiziyor.

İş Sağlığı, Emniyet ve Çevre